Hướng dẫn tải game

2020-12-16 10:58:03

Hướng dẫn tải game về máy tính

Chú ý: Đường dẫn lưu Client game không được đặt tên có dấu tiếng Việt (Lỗi không mở được XShop)

 

I. Tải trực tiếp từ trang web

Phiên bản Link Ghi chú
Bản không có âm thanh  Tải xuống phiên bản không có âm thanh

 Tải xuống và giải nén

Âm thanh Tải xuống âm thanh

 Giải nén bỏ thư mục Sound và Music vào thư mục Data

 

II. Tải qua link google drive

Phiên bản Link Ghi chú
Full âm thanh   Tải xuống phiên bản có âm thanh

 Tải xuống và giải nén

Bản không có âm thanh   Tải xuống phiên bản không có âm thanh

 Tải xuống và giải nén

Âm thanh   Tải xuống âm thanh

 Giải nén bỏ thư mục Sound và Music vào thư mục Data

 

III. Tải Launcher dự phòng

Phiên bản Link Ghi chú
Laucher dự phòng  Laucher dự phòng cho Win 10, 11

 Tải xuống và giải nén

 

IV. Video hướng dẫn

Hướng dẫn tải game về máy tính

Cảm ơn sự đồng hành của anh em nhé ^^

Mubiz.vn - Nơi thỏa mãn niềm đam mê